Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

78.Lutjet në sexhde

Imam Muhamed Nasirudin El-Albani (v. 1420)

Sifatu Salat-in-Nebi, fq. 126-128

Përktheu: Valdet Gashi

 www.perlatmuslimane.com

Profeti e kishte zakon të lexonte lutje të ndryshme në këtë shtyllë:

1 –

سبحان ربي الأعلى

“I pastër nga çdo e metë është Zoti im, më i Larti.”

Ai e tha këtë tre herë.1

Ndonjëherë ai përsëriti këtë më shumë se tre herë2. Një natë ai përsëriti atë aq shumë saqë sexhdja e tij ishte pothuajse aq e gjatë sa leximi i tij i cili përbëhej nga tri sure: El-Bekare, En-Nisa dhe El-Imran. Ai iu përkushtua lutjeve dhe kërkimit për falje në sexhde, siç u përmend në kapitullin mbi namazin e natës.

2 –

سبحان ربي الأعلى و بحمده

I pastër nga çdo e metë është Zoti im, më i Larti dhe Ai është i Lavdëruar.”

Ai e tha këtë tre herë3.

3 –

سبوح قدوس رب الملائكة والروح

“Pa të meta dhe i pastër është Zoti i engjëjve dhe i shpirtit (Xhibrilit)!”4

4 –

سبحانك اللهم ربنا و وبحمدك, اللهم اغفر لي

“I pastër nga çdo e metë je Ti o Allah, Zotin ynë, dhe i Lavdëruar je Ti. O Allah! Më fal mua!”

Ai e lexonte këtë lutje shpesh në ruku dhe sexhde dhe në këtë mënyrë e praktikoi Kuranin.5

5 –

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

”O Allah! Unë po bëj sexhde për Ty. Unë të besoj Ty. Unë të nënshtrohem Ty. Fytyra ime i bën sexhde Atij që e krijoi dhe që e ka formuar dhe pastaj nxorri dëgjimin dhe të pamurit e tij. I Madhëruar është Allahu, Krijuesi më i mirë.”6

6 –

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره

“O Allah! Mi fal të gjitha mëkatet e mia, të vogla dhe të mëdha, të parat dhe të fundit, të dukshmet dhe të fshehurat.”7

7 –

سجد لك سوادي وخيالي, وآمن بك فؤادي, هذه يدي وما جنيت على نفسي

“Vetja ime dhe hija ime të bëjnë sexhde Ty; zemra ime ka besuar në Ty; Unë pranoj të mirat Tua që mi ke dhënë: ja ku është dora ime dhe çdo gjë që kam bërë kundër vetes.”8

8 –

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

“I pa të meta është Ai që zotëron Fuqinë dhe Sundimin, Madhështinë dhe Madhërinë.”9

Këtë lutje dhe lutjet e ardhshme ai i lexonte në namazin e natës.

9 –

سبحانك اللهم و بحمدك. لا إله إلا أنت

I pastër nga çdo e metë je Ti o Allah, dhe Ty të përket hamdi dhe lavdërimi. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Teje.”10

10 –

اللهم اغفر لي ما أسررت و ما أعلنت

“O Allah! Mi fal mëkatet që i kam fshehur dhe ato që i kam bërë haptazi.”11

11 –

اللهمَّ !اجعلْ لي في قلبي نورًا ، وفي لساني نورًا ، وفي سمعي نورًا ، وفي بصري نورًا ، ومن فوقي نورًا ، ومن تحتي نورًا ، وعن يميني نورًا ، وعن شمالي نورًا ، ومن بين يديَّ نورًا ، ومن خلفي نورًا ، واجعلْ في نفسي نورًا ، وأَعظِمْ لي نورًا

”O Allah! Vër dritë në zemrën time dhe vër dritë në gjuhën time. Dhe vër dritë në veshin tim dhe vër dritë në sytë e mi. Vër dritë nën mua dhe vër dritë mbi mua, vër dritë në të djathtën time dhe vër dritë në të majtë time. Vër dritë para meje dhe vër dritë pas meje. Vër dritë në mua dhe bëjë dritën më të madhe për mua.”12

12 –

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ منْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ منك لاَ أُحْصي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ

“O Allah! Unë kërkoj mbrojtje nga zemërimi Yt nëpërmjet kënaqësisë Tënde dhe nga dënimi Yt nëpërmjet faljes Tënde. Unë kërkoj strehim tek Ti nga dënimi Yt. Unë nuk jam në gjendje që të lavdërojë siç e ke lavdëruar Veten Tënde.”13


1 Ahmedi, Ebu Daudi, Ibn Maxheh, Darakutni, Tahaui, El-Bazar dhe Tabarani në ”El-Mu’xhem El-Kebir” përmes shtatë sahabëve.

2 Ky përfundim arrihet nëpërmjet haditheve të prera se ai kaloi po aq kohë të gjatë në pozitën e tij në këmbë, në ruku dhe në sexhde, e cila do të përmendet ne kapitullin e ardhshëm.

3 Autentik. Ebu Daudi, Darakutni, Ahmedi, Tabarani dhe Bejhaki.

4 Muslimi dhe Ebu Auaneh.

5 Bukhari dhe Muslimi. Kjo lutje mund të lexohet edhe në ruku.

6 Muslimi, Ebu Auaneh, Tahaui dhe Darakutni.

7 Muslimi dhe Ebu Auaneh.

8 Ibn Nasr, El-Bazar dhe Hakimi i cili e konsideroi hadithin të jetë autentik, por u refuzua nga Dhehebi. Megjithatë, ky hadith ka dëshmi të transmetimeve që kam përmendur në librin origjinal.

9 Ebu Daudi dhe Nesai me një zinxhir të saktë transmetimi.

10 Muslimi, Ebu Auaneh, Nesai dhe Ibn Nasri.

11 Ibn Ebi Shejbeh (1/112/62) dhe Nesai. Hakimi e ka konsideruar hadithin autentik dhe Dhehebi u pajtua me të.

12 Muslimi, Ebu Auaneh dhe Ibn Ebi Shejben në “El-Musennef (1/112)” dhe (2/106/12).

13 Muslimi, Ebu Auaneh dhe Ibn Ebi Shejbeh në “El-Musennef (1/112)” dhe (2/106/12).

Shpërndaje: