Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Përsëritja e salavateve në lutjen e vitrit

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan
Sherh Ighathat-il-Lahfan
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Cili është gjykimi i përsëritjes së salavateve mbi profetit ﷺ në lutjen e namazit të vitrit?

Përgjigje: Ky është veprim i mirë, kur Ubej bin Ka’bi i tha të dërguarit ﷺ:

“A ta kushtoj gjysmën nga namazi im?”, a ta kushtojë…, deri sa tha: “Tërë namazin tim do ta kushtoj ty.”

Domethënë: lutjen, me fjalën namaz është për qëllim lutja.

Nuk është për qëllim namazi, i cili është rukuja dhe sexhdeja, jo, është për qëllim lutja sepse lutja quhet namaz.

“Faluni (lutuni) për atë. El-Ahzab, 33:56

Çfarë do të thotë kjo?

Do të thotë lutuni për të. Po!


Hadithi i plotë është:

Ubej ibn Ka’bi -radijAllahu anhu- ka thënë:

I thashë profetit ﷺ: “O i dërguar i Allahut, bëj namaz (e lus Allahun) shpesh për ty, sa nga namazi im (lutjet e mia) duhet t’i kushtoj ty?”

Ai ﷺ më tha: “Sa të dëshirosh.”

I thashë: “Një të katërtën?”

Ai ﷺ më tha: “Sa të dëshirosh, nëse bën edhe më tepër, kjo do të jetë më mirë për ty.”

I thashë: “Gjysmën?”

Ai ﷺ më tha: “Sa të dëshirosh, nëse bën edhe më tepër, kjo do të jetë më mirë për ty.”

I thashë: “Dy të tretën?”

Ai ﷺ më tha: “Sa të dëshirosh, nëse bën edhe më tepër, kjo do të jetë më mirë për ty.”

I thashë: “Tërë namazin tim (gjitha lutjet e mia) do t’i kushtoj ty.”

Ai ﷺ më tha: “Nëse e bën këtë, do të të zgjidhen shqetësimet e tua dhe do të të falen mëkatet.”

Transmeton Tirmidhi. Hadithi është i saktë sipas shejkh Albanit në Mishkat el-Mesabih (929).

Shpërndaje: