Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A bëhet kafir ai i cili ka mundësi ta bëjë haxhin dhe nuk e bënë?

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com
 
Pyetje: ”Umeri (radija Allahu anhu) ka thënë:
 
”Ai i cili ka patur mundësi të bëjë haxhin dhe nuk e ka bërë, le të vdes si çifut ose i krishterë.” 
 
Sa autentike është kjo thënie? Dhe, nëse muslimani vdes dhe  ka patur mundësi të bëj haxhin dhe nuk e ka bërë, a bëhet çifut apo i krishterë?”
 

Përgjigje: ”Ai që mohon obligueshmërinë e haxhit është kafir. Muslimanët janë të bashkuar në këtë. Kushdo që mohon obligueshmërinë e haxhit, duke thënë se ajo është e rekomanduar dhe një vepër e mirë dhe ska asnjë dëm nëse nuk e bën haxhin, personi i tillë është kafir sipas të gjithë muslimanëve.

Nëse ai pohon obligueshmërinë e haxhit dhe nuk bën haxh nga përtacia, ai konsiderohet të jetë mëkatarë.  Ai duhet të  detyrohet të bëjë haxhin.

Motivi i Umerit ishte që të detyrohen ata të bëjnë haxhin dhe të mos e braktisin atë. Nëse ai ka mundësi për ta bërë haxhin dhe nuk e bën nga përtacia, ai duhet të detyrohet ta bëjë haxhin në mënyrë që ai të plotësojë obligimin. Ndërsa ajo se a bëhet kafir ai që nuk bën haxh për shkak të përtacisë, çështja është e diskutueshme. Nëse ai vdes, pa bërë haxhin ndërsa ai ka pasur mundësinë e tillë, duhet të mirret nga pasuria e tij dhe të bëhet haxh për të në mënyrë që të kryhet obligimi i tij.”

Shpërndaje: