Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A e dinë xhinët Gajbin (të fshehurën)?

Burimi: “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”, fetvaja nr. 18645

President: Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz

Zëvendës: Abdul-Aziz al-Shejkh

Antar: Salih el-Feuzan

Antar: Bakr Abu Zejd

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: A e dinë xhinët Gajbin (të fshehurën)?
 
Përgjigje: Të diturit e gajbit ka të bëjë në mënyrë specifike me Teuhid-Rububije. Askush në qiell dhe në tokë nuk e di gajbin përveç Allahut. Allahu ka thënë:

”Ai i ka çelësat e së padukshmes dhe vetëm Ai i njeh ato.” 1

Dhe Ai (i Lartësuar) ka thënë:

Thuaj: “Askush përveç Allahut, në qiell apo në tokë, nuk e di të fshehtët dhe as nuk e dinë se kur ringjallet”. 2 

Xhinët nuk e dijnë gajbin dhe argumenti për këtë është:

”Kur Ne ia caktuam atij vdekjen, askush tjetër nuk i njoftoi ata (xhinët) për vdekjen e tij, përveç krimbit që i brejti shkopin e tij, e kur u rrëzua ai (Sulejmani), për xhinët u bë e qartë se sikur të ishin ata që e dinin të fshehten, nuk do të vazhdonin të qëndronin në mundimin e rëndë.” 3

Kushdo që pretendon se e di gajbin është kafir dhe gjithashtu ai që i beson atij i cili pretendon këtë gjë është kafir. Kjo sepse ata me këtë mohojnë Kuranin.


1 En-Aam 6:59

2 En-Neml 27:65
3 Sebe’ë 34:14

Shpërndaje: