“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

A është e ligjësuar falja e dy rekateve për pendim?

Shejkh Muhammed bin Umer Bazmul

Burimi: Bughjat-ul-Mutatauui fi Salat-it-Tatauu, fq. 96-97

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Muslimani duhet t’i kushtojë rëndësi të madhe që t’ia ketë frikën Allahut, ta di se Allahu është mbikqyrës mbi ne dhe t’i shmanget mëkateve. Dhe nëse ai bie në mëkat, ai pendohet shpejtë. I dërguari salAllahu alejhi ue selem ka përcaktuar që të falim namazin në lidhje me këtë pendim. Esma bin el-Hakam el-Fazari tregoi se e kishte dëgjuar Aliun duke thënë:

”Në qoftë se e dëgjoja një hadith nga profeti salAllahu alejhi ue selem, Allahu më bënte dobi me të aq sa Ai dëshironte që të kem dobi prej tij. Dhe në qoftë se ndonjë nga sahabët e tij ma tregonin një hadith, unë u kërkoja atyre që të betohen [në Allahun] që vërtet e kishin dëgjuar atë. Kur ata e bënin këtë, unë u besoja atyre. Ebu Bekri më tregoi, dhe Ebu Bekri e tha të vërtetën, se ai e kishte dëgjuar të dërguarin e Allahut salAllahu alejhi ue selem duke thënë:

”Ska person i cili mëkaton dhe pastaj merr abdes, e falë namazin dhe  kërkon falje prej Allahut, vetëm se Allahu do ta falë atë:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”Dhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë (mëkat) të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetvetes, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre – e kush i falë mëkatet përveç Allahut? – dhe që duke ditur, nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar (në të keqen).”1,2


1 3:135

2 Tirmidhi (406), Ebu Davudi (1521), Ibn Maxheh (1395) dhe Ibn Hibani (2/389-390). Zinxhiri i transmetimit konsiderohet të jetë i Ibn Haxherit. Hadithi është autentik sipas Alameh Ahmed Shakirit odhe sipas Imam Albanit në ”Sahih Sunnen et-Tirmidhi” (1/128).

Shpërndaje: