Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A ka bidat të mirë?

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A është ky prej haditheve:

من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها

“Kush e sjell një sunnet të mirë (sjellë diçka të re të mirë), ai ka shpërblimin e atij sunneti dhe shpërblimin e atyre që e punojnë atë sunnet. Dhe kush bën një sunnet të keq (sjell diçka të re të keqe), ai ka gjynahin e atij sunneti dhe gjynahin e atyre që e punojnë atë sunnet.” Çfarë do thotë kjo? A konsiderohet ky një hadith dhe si mund të ketë bidate të mira?”

Përgjigje: “Hadithi është autentik. Muslimi e transmeton atë në Sahihun e tij. Ndërsa, kuptimi përfjalët “Kush e sjellë një sunnet të mirë…” ka domethënien të shfaqë, të ringjallë një sunnet duke ia mësuar njerëzve kur ata e lënë anash, apo nuk e njohin atë sunnet fare.

Më këtë nuk janë për qëllim shpikjet (bidatet). Bidatet janë të ndaluara dhe diçka e keqe. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë në një hadith autentik:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

“Kush shpikë diçka në çështje të fesë, ajo është e refuzuar.”

Dhe ai salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

و كل بدعة ضلالة

”Çdo bidat është humbje.”

Pra, me këtë hadith nuk janë për qëllim bidatet, por është për qëllim ringjallja e Sunnetit, shfaqja e tij dhe të mësuarit e kësaj tek njerëzit e tjerë.

Këtë që e thamë e argumenton edhe shkaku i thënies së këtij hadithi. Profeti salAllahu alejhi ue selem mbajti një ligjëratë për njerëzit dhe i thirri ata për të dhënë sadaka. Kështu disa njerëz erdhën me pasuritë e tyre nga ari dhe argjendi, saqë ata mezi e bartnin atë. Kështu që njerëzit kur i panë ata të veprojnë ashtu, i morën për shembull dhe vepruan në të njëjtën mënyrë. Në këtë rast, Profeti salAllahu alejhi ue selem tha:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يقنص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

“Kush e sjellë në Islam një sunnet të mirë (sjellë diçka të re të mirë), ai ka shpërblimin e atij sunneti dhe shpërblimin e atyre që e punojnë atë sunnet, pa iu pakësuar gjë prej shpërblimit të tyre. Dhe kush bën në Islam një sunnet të keq (sjellë diçka të re të keqe), ai ka gjynahin e atij sunneti dhe gjynahin e atyre që e punojnë atë sunnet, pa iu pakësuar gjë prej gjynahit të tyre.”

Qëllimi rreth “sunnet të mirë” është shfaqja dhe ringjallja e Sunnetit, thirrja në të me fjalë dhe vepër. Me këtë nuk është për qëllim bidati edhe me konsensus të myslimanëve.”

_________________________

Shënim: Me “Sunnet të keq” janë për qëllim mëkatet. Ibn Alan ka thënë: “Kjo do të thotë mëkat edhe nëse është i vogël; nëse ai e bën dhe njerëzit e ndjekin në atë.” (Delil el-Falihin 2/136)

Shpërndaje: