“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

A lejohet falja e namazeve vullnetare/të obliguara me tejemum?

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Fataua en-Nisa (fq. 24)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”A është e lejueshme për një njeri që të falë namazet vullnetare dhe ato të detyrueshme, në qoftë se ai ka bërë tejemum? A është e mjaftueshme që ai të bën tejemum një herë derisa ta prishë tejemumin e tij?”

Përgjigje: ”Po, kjo është e lejuar sipas mendimit më të saktë të dijetarëve se ai mund të falet kur ai ka bërë tejemum në të njëjtën mënyrë sikurse ai mund të falet kur ai ka marrë abdes. Prandaj ai mund të falë namazet e detyrueshme dhe ato vullnetare dhe Ai do të bëjë atë para kohe për namazin e ardhshëm. Ky është mendimi i Ebu Hanifes dhe një nga dy mendimet e transmetuar nga Ahmedi. Tejemumi prishet vetëm nga gjërat që e prishin abdesin dhe ai prishet në qoftë se e ke qasje uji në mënyrë që të kesh mundësin të bësh abdes. Dhe Allahu e di më së miri.”

Shpërndaje: