Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A lejohet që gruaja të refuzojë marrëdhënie intime me burrin kur ai të dëshirojë?

Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva

Burimi: Fetvaja nr. 17035

Kryetarë: Abdul-Aziz ibn Abdullah bin Baz

Zëvendës: Abdullah el-Gudejjan

Anëtar: Salih el-Feuzan

Anëtar: Abdul-Aziz Al esh-Shejkh

Anëtar: Bekr Ebu Zejd

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetja 3: A lejohet që gruaja të refuzojë marrëdhënie intime me burrin kur ai të dëshirojë? Cili është gjykimi nëse ajo refuzon thjesht me inat?

Përgjigje: Nuk është e lejuar që një grua të mos i bindet burrit të saj kur dëshiron të bënë marrëdhënie intime përveç një arsyeje sheriatike (islamike të ligjshme), sikurse menstruacionet. Kjo është përmendur në Bukhari dhe Muslim nga Ebu Hurejra (radijAllahu anha) i cili ka transmetuar se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) tha:

”Nëse gruaja fle duke e braktisur shtratin e burrit të saj, engjëjt e mallkojnë atë derisa të kthehet.” 

Transmeton Bukhari (5194) dhe Muslimi (1436), formulimi është Bukharit. 

Në një transmetim tjetër ai (salAllahu alejhi ue selem) tha:

“Kur burri e thërret gruan e tij në shtrat por ajo refuzon dhe burri fle duke qenë i hidhëruar me të, engjëjt do ta mallkojnë atë deri në mëngjes.”

Transmeton Bukhari (3238) dhe Muslimi (1436), formulimi është Bukharit.

Në një transmetim tjetër nga Muslimi, ai (salAllahu alejhi ue selem) tha:

“Ai që është në qiell është i hidhëruar me të derisa burri i saj të jetë i kënaqur me të.”

Allahu na dhëntë sukses. Selamet dhe salavatet qofshin mbi profetin tonë Muhammed, mbi familjen e tij dhe mbi sahabët.

Shpërndaje: