Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

A shihet nata e Kadrit me sy?

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)
Burimi: https://binbaz.org.sa/fatwas/12992/%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
Përktheu: Besim Gjelaj
www.perlatmuslimanet.com

Pyetje: A shihet nata e Kadrit me sy, thjesht me sytë e njeriut, ngase disa njerëz thonë: Nëse njeriu mund ta sheh natën e Kadrit, atëherë do të sheh dritë në qiell apo diç të ngjashme, dhe si e ka pa i dërguari i Allahut ﷺ dhe sahabët (radijAllahu anhum)? Dhe si e di njeriu që e ka pa natën e Kadrit? A arrin shpërblim njeriu edhe nëse nuk ka mundësi që ta sheh natën e Kadrit? Shpresojmë të na përgjigjeni me argument?

Përgjigje: Ka mundësi që dikujt t’i mundësohet pamja e natës së Kadrit, posaçërisht atij që Allahu ia bën të mundshme dhe kjo përmes pamjes së shenjave të kësaj nate.

Sahabët (radijAllah anhum) për pamjen e kësaj nate argumentonin me disa shenja. Mirëpo, mos pamja e saj nuk e pengon arritjen e vlerës së saj, për atë njeri që falet dhe bën ibadet me bindje dhe llogari në shpërblim.

Muslimani duhet të bëj përpjekje në kërkimin e kësaj në dhjetë netët e fundit të ramazanit, ashtu siç ka urdhëruar pejgamberi ﷺ me qëllim për të kërkuar shpërblimin, e nëse e qëllon këtë natë me namaz dhe ibadet me bindje llogari në shpërblim, atëherë do të ketë shpërblim edhe nëse nuk e di konkretisht atë natë.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush falet dhe bën ibadet në natën e Kadrit me bindje dhe llogari në shpërblim, do t’i falën mëkatet e kaluara.”

E në një transmetim tjetër thuhet:

“Kush falët këtë natë dhe bën ibadet duke e kërkuar atë (natën e Kadrit) i falën mëkatet e kaluara dhe të mëvonshmet.”

Veç së është vërtetuar nga pejgamberi ﷺ në transmetime çka tregojnë shenjat e saj, prej tyre: lindja e diellit në mëngjesin e saj është pa rreze.

Ubej ibën Ka’b (radijAllahu anhu) betohej në Allahun së nata e Kadrit është nata e njëzetë e shtatë dhe këtë e argumentonte me këtë shenjë.

Mendimi me i saktë është së nata e Kadrit lëviz në dhjetë netët e fundit, kurse në netët tek ka mundësi të jetë, e nata e njëzetë e shtatë është me së e mundshme të jetë në të nata e Kadrit.

Kush bën përpjekje në adhurim në dhjetë netët e fundit, me namaz, lexim të Kur’an-it, lutje e gjëra të tjera nga punët e mira do ta arrin natën e Kadrit pa dyshim dhe do të arrin sukses në atë që e ka premtuar Allahu për atë që bën namaz dhe ibadet me bindje dhe llogari në shpërblim.

Allahut i takon suksesi, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërguarin e Allahut, Muhamedin ﷺ, familjen dhe shokët e tij!

Shpërndaje: