“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Agjërimi i shtatzënës dhe gjidhënëses – Albani

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Fataua Xhudah (25)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Kam lexuar në librin Selim el-Hilalit ”Sifatu Saum-in-Nebij ﷺ fi Ramadani” se gruaja shtatzënë dhe gjidhënëse e cila ka frikë për veten apo foshnjën e saj duhet të mos agjërojë dhe vetëm t’i jap ushqim njerëzve të varfër për çdo ditë që ajo nuk agjëron dhe ajo nuk ka nevojë t’i kompensojë ato ditë. Sa e vërtetë është kjo?

Përgjigje: Ajo nuk ka nevojë t’i kompensojë ditët e humbura. Ajo është e obliguar që vetëm t’i jap ushqim njerëzve të varfër për çdo ditë që ajo nuk agjëron. Kjo është e saktë.

Sa i përket kushtit që ajo duhet të ketë frikë për veten apo për embrionin e saj, kjo është vetëm një ixhtihad nga disa dijetarë që as gruaja shtatzënë, e as ajo gjidhënëse nuk ka nevojë ta marrë në konsideratë.

Profeti ﷺ ka thënë:

Vërtet, Allahu -te ala- e ka liruar udhëtarin nga agjërimi dhe ia ka hequr gjysmën e namazit, dhe e liroi shtatzënën dhe gjidhënësen nga agjërimi.” 

Tirmidhi (715), Nesai (2275), Ibn Maxheh (1667) dhe Ahmedi (20341).

Ibn Abbasi (radijAllahu anhuma) tha kur ai shpjegoi fjalët e Allahut (azze ue xhel): 

”E kush është i sëmurë ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë le të agjërojë më vonë aq ditë sa ka lënë pa i agjëruar. Ata që kanë vështirësi për të agjëruar, duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjërimi.” El-Bekare, 2:184

”Gruaja shtatzënë dhe gjithënëse është e detyruar që vetëm të jap ushqim.”

Asnjë kusht nuk u përmend që ajo duhet të frikësohet për veten e saj apo për embrionin. Të gjitha gratë shtatzëna dhe gjidhënëse ju lejohet që të mos agjërojnë dhe t’i japin ushqim një personi të varfër për çdo ditë. Ato nuk janë të obliguara që t’i kompensojnë këto ditë më vonë. Ato vetëm duhet tu japin ushqim të varfërve.

Shpërndaje: