“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Agjërimi i gruas shtatzënë dhe gjidhënëse

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Fataua Xhudah (25)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Kam lexuar në librin Selim el-Hilalit ”Sifatu Saum-in-Nebij ﷺ fi Ramadani” se gruaja shtatzënë dhe gjidhënëse e cila ka frikë për veten apo foshnjën e saj duhet të mos agjërojë dhe vetëm t’i jap ushqim njerëzve të varfër për çdo ditë që ajo nuk agjëron dhe ajo nuk ka nevojë t’i kompensojë ato ditë. Sa e vërtetë është kjo?

Përgjigje: Ajo nuk ka nevojë t’i kompensojë ditët e humbura. Ajo është e obliguar që vetëm t’i jap ushqim njerëzve të varfër për çdo ditë që ajo nuk agjëron. Kjo është e saktë.

Sa i përket kushtit që ajo duhet të ketë frikë për veten apo për embrionin e saj, kjo është vetëm një ixhtihad nga disa dijetarë që as gruaja shtatzënë, e as ajo gjidhënëse nuk ka nevojë ta marrë në konsideratë.

Profeti ﷺ ka thënë:

”Allahu ka lejuar udhëtarin që të mos agjërojë dhe të fal gjysmën e namazit dhe Ai ka lejuar gruan shtatzënë dhe atë gjidhënëse që të mos agjërojnë.” 1

Ibn Abbasi (radijAllahu anhume) tha kur ai shpjegoi fjalët e Allahut (azze ue xhel): 

”E kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. Ndërsa, sa u përket atyre të cilët e kanë të vështirë agjërimin (p.sh. të sëmurët, të moshuarit etj), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfëri.” 2

”Gruaja shtatzënë dhe gjithënëse është e detyruar që vetëm të jap ushqim.”

Asnjë kusht nuk u përmend që ajo duhet të frikësohet për veten e saj apo për embrionin. Të gjitha gratë shtatzëna dhe gjidhënëse ju lejohet që të mos agjërojnë dhe t’i japin ushqim një personi të varfër për çdo ditë. Ato nuk janë të obliguara që t’i kompensojnë këto ditë më vonë. Ato vetëm duhet tu japin ushqim të varfërve.


1 Tirmidhi (715), Nesai (2275), Ibn Maxheh (1667) dhe Ahmedi (20341). Autentik sipas Albanit në ”Sahih Ibn Maxheh” (1353).

2 2:184.

Shpërndaje: