Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ahmedi në lidhje me bërjen hixhame gjatë agjërimit

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Tabakat-ul-Hanabilah (2/76)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ebu Zur’ah ed-Dimashki ka thënë:

“Unë i thashë Ebu Abdullahit: “A e miraton hadithin:

“Ai që i bën hixhame dikujt dhe atij që i bëhet hixhame, që të dytë e kanë prishur agjërimin.” 1

Ai u përgjigj: Unë e miratoj atë.

I thashë: A është autentik sipas teje?

Ai tha: Po. Është gjithashtu autentik hadithi nga Shedad bin Aus.

Unë i thashë: A e urdhëron personin të cilit i është bërë hixhame gjatë ditës në Ramazan që të përsërisë atë ditë?

Ai u përgjigj: Po. Ai duhet ta kompensojë atë ditë. Kjo është e domosdoshme. Pse të mos e bëjë këtë?

Profeti ka thënë:

“Ai që i bën hixhame dikujt dhe atij që i bëhet hixhame, që të dytë e kanë prishur agjërimin.”


1 Ebu Daudi (2367), Tirmidhi (774), Ibn Maxheh (1679) dhe Ahmedi (15866). Autentik sipas el-Albanit në “Irua-ul-Ghalil” (931).

Shpërndaje: