Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që beson në horoskop, ka besuar magjinë!

Shejkh Salih bin Abdul-Aziz bin Abd-Allah Al esh-Shejkh

Burimi: Et-Temhid li Sherh Kitab-it-Teuhid, 348-349

Botimi: Dar-ut-Teuhid, 1423/2002

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Nga çështjet e sotme që bëjnë pjesë në astrologji, -e për të cilën shumë njerëz janë të paditur rreth saj- dhe që është përhapur nëpër gazeta, është horoskopi. Nëpër gazeta, gjeni një faqe të tërë të mbushur -ose më pak- dedikuar kësaj gjëje. Aty vizatohen ‘shenjat zodiak’ si luani, akrepi, demi e kështu me radhë. Pas çdo simboli, ata shkruajnë se çfarë do t’i ndodhë një personi i cili është lindur brenda datës që bën pjesë në njërën prej shenjave të atij zodiaku, ku thuhet:

“Këtë muaj kjo dhe kjo do të ndodhë me ju.”

Kjo është prej llojeve të astrologjisë për të cilën disa njerëz besojnë se ajo ndikon në ndryshimet në tokë dhe ky është vetë magjia. Ajo gazetë apo revistë që përmban gjëra të tilla, në realitet ajo përmban magji. Kjo duhet të dënohet ashtu siç dënohen të gjitha llojet e shirkut apo siç dënohet ai i cili pretendon se e di të fshehtën, siç dënohen magjistarët dhe astrologët. Ngase siç edhe e theksuam më parë se astrologjia është prej magjisë, andaj është e detyrueshme që të dënohet ajo kudo qoftë.

Është e ndaluar për të gjithë myslimanët që t’i marrin në shtëpi këto revista me horoskop. Gjithashtu, është e ndaluar për të gjithë myslimanët që ta lexojnë horoskopin – madje edhe nëse kjo bëhet për ta ditur se çfarë përmban ajo -. Ngase, kjo bën pjesë në kategorinë ‘e të shkuarit tek fallxhori, por pa e dënuar atë.’
Leximi i gjërave me përmbajtje të tillë duke e ditur shenjën e horoskopit në të cilën ke lindur, ose atë që të përshtatet ty, është e njëjta gjë sikurse të pyesësh një fallxhorë. Si rezultat i kësaj namazi i këtij personi refuzohet për dyzet ditë.

Ndërsa, nëse beson në horoskop, atëherë ke mohuar atë që i është shpallur Muhammedit (sal Allahu alejhi ue selem).

Shpërndaje: