Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që braktis tre namaze të xhumasë nga neglizhenca

Imam Abdul-Adhim bin Abdil-Kaui el-Mundhiri (v. 656)

Burimi: et-Targhib uet-Tarhib (727)

Komentues: Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)

Burimi: Sahih-ut-Targhib uet-Tarhib (1/450-451)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

727 – Ebul-Xha’d edh-Dhamri (radijAllahu anhu) ka transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Ai që braktis tre namaze të së premtes nga neglizhenca1, Allahu ja vulos zemrën e tij.” 2

Transmetuar nga Ahmedi, Ebu Davudi, Nesai, Tirmidhi i cili tha se hadithi është i mirë, Ibn Maxheh, Ibn Khuzejmeh në “es-Sahih” Ibn Hibani në “es-Sahih” dhe Hakimi i cili ka thënë:

“Autentik sipas kushteve të Muslimit.”

Në Ibn Khuzejmeh dhe el-Hakim thuhet:

“Ai që pa arsye braktis tre namaze të xhumasë është hipokrit.” 3

Ebu Xha’d quhej Adra. Një tjetër teori është se ai quhej Xhunedeh. El-Karabisi tha se ai quhej Umer bin Ebi Bekr. Et-Tirmidhi ka thënë:

“E pyeta Muhammad (el-Buharin) në lidhje me emrin Ebul-Xha’dit, por ai nuk e dinte.


1 Për shkak të përkushtimit të paktë të tij, jo sepse ai e nënvlerëson atë. Sepse nënvlerësimi është kufër i madh dhe dalje nga feja, është kufër me zemër.

2 I mirë.

3 I mirë dhe autentik.

Shpërndaje: