“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që e braktis faljen e ikindisë ka humbur veprat e tij

Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: esh-Sherh el-Mumtaz, fq. 132-13

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje 69: Çfarë do të thotë hadithi:

”Ai që e braktis faljen e ikindisë ka humbur veprat e tij.”1?

Përgjigje: Bukhari e transmetoi atë në Sahihun e tij. Kjo dëshmon mosbesimin e tij, për shkak se veprat shkatërrohen nga mosbesimi.

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

“E sikur t’i bënin shirk Zotit (edhe ndonjë nga këta) kishte për t’iu shkuar huq ajo që kanë vepruar.”2

Hadithi është argument se ai që nuk falet është kafir. Po ashtu është transmetuar në të vërtetë se profeti ka thënë:

”Ndërmjet njeriut dhe idhujtarisë dhe mosbesimit është braktisja e namazit.”

”Pakti që është në mes nesh dhe atyre është namazi. Kushdo që e braktis atë ka bërë kufër.”3

Kjo dëshmon se ai është kafir. Mosbesimi këtu është mosbesim i madh.


1 Bukhari (553), Nesai (472) dhe Ahmedi (5/350).

2 6:88

3 Tirmidhi (2621), Nesai (463) dhe Ibn Maxheh (1079). Autentik sipas Albanit.

Shpërndaje:

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på telegram