“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që e braktis faljen e ikindisë ka humbur veprat e tij

Imam Abdul-Aziz bin Abdil-lah bin Baz (v. 1420)

Burimi: esh-Sherh el-Mumtaz, fq. 132-13

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje 69: Çfarë do të thotë hadithi:

“Ai që e braktis faljen e ikindisë ka humbur veprat e tij.”1?

Përgjigje: Bukhari e transmetoi atë në Sahihun e tij. Kjo dëshmon mosbesimin e tij, për shkak se veprat shkatërrohen nga mosbesimi.

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

“Por nëse ata i bëjnë ortak Allahut, do t’u humbë çdo gjë nga ajo që kanë bërë.” En-Aam, 6:88

Hadithi është argument se ai që nuk falet është kafir. Po ashtu është transmetuar në të vërtetë se profeti ka thënë:

“Ndërmjet njeriut dhe idhujtarisë dhe mosbesimit është braktisja e namazit.”

“Pakti që është në mes nesh dhe atyre është namazi. Kushdo që e braktis atë ka bërë kufër.”3

Kjo dëshmon se ai është kafir. Mosbesimi këtu është mosbesim i madh.


1 Bukhari (553), Nesai (472) dhe Ahmedi (5/350).

2 6:88

3 Tirmidhi (2621), Nesai (463) dhe Ibn Maxheh (1079). Autentik sipas Albanit.

Shpërndaje: