“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Ai që me fanatizëm mbronë ideologjinë e Rafidave është jobesimtarë

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: “Sherh Keshfish-Shubuhat”, fq. 90

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A mund të themi se pasuesit e rëndomtë të Shiave, të Sofive dhe të tjerëve janë jobesimtarë?”

Përgjigje: “Ata kanë të njëjtin gjykim sikurse imamët e tyre nëse ata besojnë në të njëjtën gjë. Shembull i kësaj janë jobesimtarët prej Kurejshëve.”

Pyetje: “Cili është gjykimi që një person që mbron ideologjinë e Rafidave nga injoranca dhe kur ajo i sqarohet atij, ai thotë se “Ti jeni një fanatik” dhe refuzonë të dëgjojë këshillën?”

Përgjigje: “Shejhu (Shejkh Muhamed bin Abdul-Vehab) thotë se ata e bëjnë këtë për shkak të injorancës apo fanatizmit. Mirëpo, zakonisht kjo është prej fanatizmit.”

Pyetje: “A del ai nga feja me këtë fanatizëm?”

Përgjigjja: “Po. Ai është sikurse personi i cili e mbron Ebu Xhehlin dhe ‘Utbe bin Ebi Rabi’an.”

Shpërndaje: