Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Alkooli është më i dëmshëm se mishi i derrit

Shejkhul Islam Ahmed bin Tejmijeh (v. 728)
El-Kaua’id en-Nuranijjeh (1/68-69)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Efektet negative nga pijet dehëse janë më të dëmshme se ato të llojeve të mishrave të neveritshme. Prandaj Uthman bin Affani -radijAllahu anhu- dhe të tjerët thanë për alkoolin:

“Shmangni alkoolin, bazë e të gjitha të këqijave.” 1

Përveç kësaj, profeti ﷺ urdhëroi fishkëllimin e abuzuesit të alkoolit, një dënim që u ekzekutua nga khalifët e tij dhe për të cilën dijetarët janë unanim. Ndërsa nuk ka dënim të tillë për ngrënien e llojeve të mishrave të ndaluar. Me aq sa unë di, asnjë dijetarë përveç Hasan el-Basriut, nuk ka thënë që ngrënësi i mishit të ndaluar duhet të ndëshkohen me një dënim të caktuar.


1 Nesai (5666).

Shpërndaje: