“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Allahu e mëshiroftë personin që fal katër…

Imam Abdul-Adhim bin Abdil-Kaui el-Mundhiri (v. 656)
Burimi: et-Targhib uet-Tarhib (588)
Komentues: Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)
Burimi: Sahih-ut-Targhib uet-Tarhib (1/382)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

588 – Ibn Umeri (radijAllahu anhuma) tregoi se profeti ﷺ ka thënë:

”Allahu e mëshiroftë personin që fal katër rekate para ikindisë.” 1

Transmetuar nga Ahmedi, Ebu Daudi, et-Tirmidhi i cili tha se hadithi është i mirë, Ibn Khuzejmeh dhe Ibn Hibani në ”es-Sahihet” e tyre.


1 Hadithi është i mirë.

Shpërndaje:

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på telegram