Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Arabia Saudite sipas Imam Ibn Bazit nr 3

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Mexhmu Fataua ue Makalat Mutanauui´ah (4/91)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Ky vend – dhe hamdi dhe lavdërimi i takon Allahut – nuk kanë bërë asgjë që obligonrebelim kundër tij. Të vetmit njerëz që lejojnë kryengritjen kundër vendit për shkak të mëkateve janë Hauarixhët të cilët bëjnë Tekfir mbi myslimanët për shkak të mëkateve të tyre. Ata i luftojnë myslimanët dhe i lënë të qetë paganët.

Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë për ta:

”Ata dalin prej fesë sikurse shigjeta e shpon gjahun.”

Ai gjithashtu ka thënë:

”Luftoni ata kudo që ti takoni ata. Ai që i vret ata shpërblehet nga Allahu në Ditën e Gjykimit.”

Transmetuar nga Buhari dhe Muslimi dhe hadithet në këtë çështje janë të shumta dhe të njohura.

Shpërndaje: