Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Asgjë nuk mund të ndodhë pa caktimin e Allahut

Imam Ali bin Ala-id-Din bin Ebil-´Izz el-Hanefi (v. 792)

Burimi: Sherh ‘Akidetit-Tahauijjeh 2/405-406

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Thotë Autori Allahu e mëshiroftë:

“Nëse do të tuboheshin të gjitha krijesat kundër diçkaje që Allahu ka caktuar të jetë, nuk do të mund ta zhbënin kurrë ngase nuk kanë mundësi për një gjë të tillë. Dhe sikurse të tuboheshin të gjitha krijesat që të bëjnë diçka, ndërsa Allahu e ka caktuar që të mos jetë, kurrë nuk do të mund të ndodhte kjo gjë ngase ata (krijesat) nuk kanë mundësi për të vepruar diç të tillë. Janë tharë lapsat për të gjithë atë që do të ndodhë deri në Ditën e Kiametit.”

Shpjegimi:

Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij (2/292), se Suraka bin Malik bin Xha’sham tha: “O i Dërguar i Allahut, na sqaro fenë sikurse të ishim krijuar tani, se, si jemi duke vepruar ne, a janë veprat sipas asaj që janë tharë lapsat dhe ajo që është e caktuar, apo ne veprojmë duke i mbështetur në të ardhmen (pa qenë e caktuar)?” I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) tha:

لا ، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير

“Jo, përkundrazi! Ne veprojmë sipas asaj që janë tharë lapsat dhe që është e caktuar.”

Transmetohet nga Ibn Abasi (radijAllahu anhuma) i cili ka thënë: “Një ditë prej ditësh, kur unë isha duke qëndruar prapa profetit (salAllahu alejhi ue selem), më tha:

يا غلام ألا أعلمك كلمات ؟ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام ، وجفت الصحف

“O djalosh, a do t’i mësoj disa fjalë me vlerë? – Ruaje Allahun, Allahu të ruan ty, ruaje Allahun do ta kesh në anën tënde, nëse kërkon gjë atëherë kërkoje atë prej Allahut. Dije, se sikur i tërë njerëzimi të bashkohen për të sjellë ndonjë dobi që Allahu nuk e ka caktuar për ty, nuk do të kenë mundësi ta bëjnë atë, dhe në të kundërtën nëse mblidhen për të bërë ndonjë të keqe asgjë nuk mund të bëjnë përveç asaj që Allahu e ka caktuar. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë letrat.”

Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu.

Ndërsa tek librat tjera të hadithit, hadithi transmetohet në këtë formë:

احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا

“Ruaje Allahun do ta kesh para vetes, njihe Allahun në lehtësi do të njohë Ai në vështirësi. Dije se çdo gjë që të është shmangur nuk ka mundur assesi të të godasë, dhe çdo gjë që të ka goditur nuk ka pasur mundësi të të shmanget nga ty. Dije se ndihma vjen pas durimit, fitorja vjen pas sprovës dhe pas çdo vështirësie vjen lehtësimi.”

Shpërndaje: