Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Asnjë tekfirc nuk duhet të ulet me mua

Imam Salih bin Ahmed bin Hanbel (v. 265)

Burimi: Masa’il Salih bin el-Imam Ahmed, 147

Përgatiti & fusnota: perlatmuslimane.com

17 – Babai im më tregoi: el-Asuad bin Amir na tregoi: Ebu Bakr [bin Ajjash] na tregoi, nga Asim i cili tha:

“Ebu Abdirr-Rrahman [es-Sulami] thoshte: “Asnjë Haruri (Kharixhi) nuk duhet të ulet me mua, dhe askush që është ulur me Shekik edh-Dhabbi nuk duhet të ulet me mua.”

Ebu Bekri tha:

“Ai e kishte zakon të debatonte.”

Ai gjithashtu tha:

“Mos u ul me rrëfyes të përrallave përveç Ebul-Ahuas. Ai nuk është i dyshimtë në mesin e mbështetësve të Abdullahit.


1Ibn Haxheri ka thënë:

“Shekik edh-Dhabbi, nga Khauarixhët e lashtë.” (Lisn-ul-Mizan (543))

Shpërndaje: