Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ata të cilët kërkojnë gabimet e të tjerëve

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: http://alfawzan.ws/node/1713 
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Është një grup që e quajnë veten ‘Grupi i Xherh ue Ta’dil’ ose ‘Selefitë’ e që kërkojnë vetëm gabimet e Shujukhëve dhe thirrësve në fe. Pastaj ata thonë se ata janë bidatçi dhe paralajmërojnë ndaj tyre.”

Përgjigje: ”‘El-Xherh ue el-Ta’dil’ (‘Kritika dhe lëvdata’) është detyrë e Muhadithëve. Kjo është një dituri që përfshin zinxhirin e transmetimeve. Ndërsa të flasësh për njerëz nuk i takonë shkencës së ‘Xherh ue Ta’dilit’. Kjo është përgojim dhe shpifje.

Ata janë të detyruar të pendohen tek Allahu (azze ue xhel), të ndalohen nga ky veprim dhe të korrigjojnë vetveten e tyre para se t’i shikojnë të metat e të tjerëve.”

Shpërndaje: