Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Atëherë Ehl-us-Sunneti paralajmërojnë ndaj bidatçiut

Alameh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi (v. 1429) 

Burimi: ed-Durar en-Nexhmijjeh fi Radd-ish-Shubuhat el-Akadijjeh uel-Menhexhijjeh, fq. 391-392

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmusliamne.com

Ali Hasen el-Halebi ka thënë:

“E përsëris se kjo nuk do të thotë se unë e marrë me lehtësi të vërtetën në çështjet për të cilat ata janë kritikuar. Ne i sqarojmë, i qortojmë, i refuzojmë ato dhe i anulojmë ato. Megjithatë, të gjitha këto duhet të bëhen për të mirën e tyre dhe me duke u përkujdesur për ta në mënyrë që ata të kthehen në të vërtetën që na kundërshtojnë neve dhe dijetarët tanë.”

Alameh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi:

Tërë këtë e bëjmë për të mirën e tyre dhe duke u përkujdesur për ta dhe të tjerët që mashtrohen nga fjalët e tyre. Kur ata këmbëngulën në gabimet e tyre, Ehl-us-Sunneti i këshilloi ato fshehurazi dhe publikisht. Nëse ata këmbëngulin në mëkatet e tyre dhe refuzojnë të marrin këshilla, është e detyrueshme që Ehl-us-Sunneti të sqarojë gabimet e tyre dhe t’i zbulojë ato në mënyrë që askush të mos mashtrohet prej tyre. Nuk lejohet që dikush nga Ehl-us-Sunneti të hesht rreth së kotës së tyre për shkak të favorizimit, leximit apo ndonjë gjëje tjetër.

Shpërndaje: