Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Atëherë Istihali është kufër i madh

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)
Burimi: Tuhfat-ul-Muxhib fq 110-110 pyetja 14
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “Dijetarët kanë transmetuar konsensusin (ixhman) se ai i cili e konsideron hallall diçka që është haram, ai është jobesimtar. Si duhet të veprojmë për çështjet ndaj të cilave dijetarët kanë mendime të ndryshme në gjykimet ndaj këtyre gjërave se a janë ato haram apo hallall, si përshembull, muzika?”

 
Përgjigje: ”Ajo që kihet për qëllim janë, haramet të cilat janë të prera si të tilla. Përshembull sikur të thotë: Alkooli është hallall apo zinaja është hallall.Ndërsa sa i përket çështjeve ndaj të cilave ka argumente që mund të kuptohen në mënyra të ndryshme dhe se dijetarët e hershëm për ato çështje kanë kundërshtime midis njeri-tjetrit, atëherë këto çështje nuk arrinë gradën e kufrit, kështu që, është e lejuar për ty që të pasos njërën nga dy mendimet të cilin e shikon se është më afër argumentit dhe bazave të sheriatit.”

Shpërndaje: