Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Bashkimi i namazeve në rast nevoje

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Fetaua el-Irakijeh, 1/315 – 1/30

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

“Artizanëve dhe fermerëve ju lejohet bashkimi i namazeve në qoftë se ata gjejnë vështirësi për t’i kryer ato në kohët e tyre përkatëse. Shembull për këtë është nëse uji gjendet shumë larg prej tyre, në qoftë se ata do të shkojnë tek uji, do të vonohen për tek puna. Medhhebi që ka vizionin më të gjerë në lidhje me bashkimin e namazeve është medhhebi i Imam Ahmedit (Allahu e mëshiroftë!). Ai thotë se është e lejuar për t’i bashkuar namazet për shkak të vështirësive dhe punës.”

Shpërndaje: