Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Bërja shaka me Sunnetet është dalje nga feja

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: “El-Istihza bid-Din”, fq 209

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Të bërit shaka me Sunnetet dhe gjërat e rekomanduar është shumë serioze. Disa njerëz, dhe në veçanti injorantët, bëjnë shaka dhe tallen mes vete. Ata mund të bëjnë shaka edhe në lidhje me fenë apo fetarët dhe të thonë se “kjo është fe e ashpër”, apo thonë se “islami është fe e vështirë” -e fjalë të tjera të ngjashme. Ai që shprehet në këtë mënyrë dhe në mënyra të ngjashme, ai del nga Islami edhe nëse ai falet ditë e natë, apo edhe nëse agjëron gjatë tërë vitit. Ai i cili shprehet në këtë mënyrë duke bërë shaka dhe me nënçmim, ai është femohues dhe renegat (i dalë nga feja). Nëse ai nuk pendohet sinqerisht tek Allahu për këtë vepër, atëherë ai nuk është duke jetuar si mysliman.

Prej kësaj është edhe të bërit shaka me ndonjë prej Emrave të Allahut ‘Azze ue Xhel apo ndonjë prej cilësive të Allahut, namazin, sadakanë, zekatin, agjërimin, haxhin, apo diçka nga Sunneti i të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem.

Shembull i kësaj është që të bëhet shaka me diçka që është konfirmuar nga i Dërguari salallahu alejhi ue selem siç është misvaku, rritja e mjekrës, mustaqet e shkurta dhe çdo adhurim tjetër, çfarëdo qoftë ai. Nuk luan rol në qoftë se adhurimi është i rekomanduar apo i detyrueshëm. Nëse një person e bën shaka me një rekomandim ai është jobesimtarë sepse ai e bën shaka me fenë e Allahut ‘Azze ue Xhel.”

Shpërndaje: