“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Besimi i Rafidave në lidhje me Kuranin (1)

(Nga burime dhe autorë të ndryshëm Shiit)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

(Këtu keni disa nga fjalët e Rafidave-Shiave në lidhje me Kuranin dhe disa prej ajeteve të Kuranit. Këtu keni vetëm disa nga devijimet e shumta që ata kanë në këtë aspekt. Qëllimi ynë është tua tregojmë juve se, Rafidat nuk besojnë në Kuranin që është në duart tona, por atë e konsiderojnë të mangët dhe të shtrembëruar. Allahu ua dhëntë atyre atë që e meritojnë. (v.p.))

Transmeton Xhabiri se ka dëgjuar Imam Bakir duke thënë: “Vetëm një gënjeshtar pretendon se ai ka grumbulluar Kuranin ashtu siç ishte shpallur. Vetëm Ali bin Ebi Talib dhe Imamët pas tij grumbulluan dhe e nxënë përmendësh Kuranin ashtu siç ishte shpallur.” ( Usul-Kafi (1:228 )).

Një i besueshëm më tregoi se një njeri lexoi Kuran në prani të Imam Xha’ferit. Transmetuesi tha se ai kishte dëgjuar vargje të caktuara në leximin e tij që nuk ishin në përputhje me leximin e pjesës tjetër të njerëzve. Imam Xhaferi i tha personit i cili lexonte: “Mos lexo kështu! Lexo sikurse lexojnë njerëzit e tjerë derisa të vijë Mehdiu. Kur të vije Mehdiu, ai do ta lexojë Kuranin sipas shpalljes së tij origjinale dhe Kuranin të cilin e grumbulloi Aliu do të del në shesh.” (Ibid (2:622))

Allahu, në suren Al-Imran (33) thotë:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

“Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë njerëzit (e kohës së tyre).”

Ali bin Ibrahim el-Kummi -një nga komentuesit e hershëm të Kuranit prej Shiitëve- e komentoi këtë ajet në këtë mënyrë: “Në këtë ajet, pas fjalës “familjen e Imranit” ka ardhur edhe “familjen e Muhamedit”, por ata (d.m.th. sahabët) e hoqën fjalën “pasardhësit e Muhammedit” nga teksti origjinal.” (Tefsir El-Kummi ( 308 ))

Allahu Te’ala në suren Ta Ha (115) ka thënë:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

“Ne bëmë besëlidhje edhe me Ademin më parë, por ai harroi, sepse nuk ishte i vendosur.”

Është transmetuar se Imam Xha’feri të ketë thënë se Allahu këtë ajet e shpalli në këtë mënyrë:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلىَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فيِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فاَطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْن وَ الْأَئَمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

“Ne bëmë besëlidhje edhe me Ademin më parë me disa fjali për Muhammedin, Aliun, Fatimen, Hasanin, Husejnin dhe Imamët alejhimus-selam nga pasardhësit e tyre por ai harroi, sepse nuk ishte i vendosur.”

Xha’feri tha: “Betohem në Allahun se këto janë fjalët e vërteta të cilat i janë shpallur Muhammedit.” (Usulul-Kafi (1:416).

Allahu Te’ala në suren Jusuf (49), thotë:

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

“Pastaj, pas këtyre do të vijë një vit plot shi për njerëzit, vit në të cilin ata do të shtrydhin (rrush, etj.).”

Në Tefsir e el-Kummit transmetohet nga Imam Xha’feri se dikush e kishte lexuar këtë ajet në prani të Aliut. Ai kishte thënë: “Çfarë do të shtrydhin? Vinë?”

Ky person e pyeti Aliun pastaj se si duhet lexuar ajetin. Aliu u përgjigj se, ajeti është shpallur kështu:

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُمْطَرُون

“Pastaj, pas këtyre do të vijë një vit plot shi për njerëzit dhe në të cilin do të ketë shi me bollëk.”

“Pas këtyre viteve të vështira, pastaj një vit në të cilin njerëzit do të marrin tepërt me ndihmën e reshjeve të tepërta.” (El-Kummi (192))

Allahu Te’ala, në suren Muhammed (9) thotë:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu, andaj Ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre.”

El-Kummi ka thënë se, Imam Muhamed Bakir ka treguar se Xhibrili e kishte transmetuar këtë ajet në këtë mënyrë:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا عَلِياٍّ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“Kjo për shkak se ata e urrejnë Aliun, andaj Ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre.”

Por mosbesimtarët (d.m.th. sahabët) e hoqën emrin e Aliut nga Kurani. (Ibid (1011))

Allahu Te’ala në suren Vakia (29), thotë: 

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

“…dhe bananeve të mbushura me fruta…”

Një njeri lexoi këtë ajet në praninë e Aliut. Aliu tha se fjala “talh (“dhe bananeve)”, nuk është e përshtatshme, por në vend të kësaj duhet lexuar “tal’a (është fjala për hurma e jo banane (v.p.))” sikurse në suren Shu’ara (148). Pastaj disa pyeten pse ta mos e ndryshojë fjalën. Aliu u përgjigj se nuk ishte koha e duhur për shkak se kjo do t’i bënte njerëzit konfuz. Pastaj ai tha se nga Imamët vetëm Imam Mehdiu do të ketë mundësi që ta rikthej Kuranin siç ishte gjatë kohës së Profetit salAllahu alejhi ue selem. (Ibid (1067))

Ebu Mensur Ahmed et-Tibrisi -një nga dijetarët e shquar të viteve 800 (H) ndër Shiat -shkroi: “Numërimi i shtrembërimeve dhe mangësive në këtë Kuran do të ishte shumë i vështirë, dhe se kjo të zbulonte atë që Tukijeh (“hipokrizia” -tek shiitët të cilën e kanë një prej kushteve të fesë (v.p.)) më obligon mua që ta mos e zbulojë.” (el-Ihtixhaxh (1:254))

Muhsin el-Kashani -një prej dijetarëve shiit i cili vdiq më 1100 (H). Kur komentoi fjalët e lartpërmendura tha: “Sipas të gjitha këtyre tregimeve dhe citateve nga familja e Profetit salAllahu alejhi ue selem, duket qartë se Kurani i cili është në dispozicion nuk është Kurani i plotë i cili iu shpall Profetit salAllahu alejhi ue selem. E vërteta është se ka ajete që kundërshtojnë ajetet e shpallura të cilat janë shtrembëruar dhe vende në të cilat kanë mbetur zbrazëtira, si p.sh. “Familja e Aliut”, “Familja e Profetit salAllahu alejhi ue selem”, dhe në disa vende emrat hipokritëve. Edhe Ali bin Ibrahimi e ka këtë mendim.” (Tefsirus-Safi ( 132 )).

Shpërndaje: