Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Braktisja e namazit nga dijetarët Sufi

Abul-Fad’hl Muhammed bin Abdil-lah el-Kunaui

Burimi: Akhbar Xhelal-id-Din er-Rumi, fq. 138

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Shems-ud-Din et-Tabrizi disa gjëra rreth namazeve1. Ai tregoi se të dy, ai dhe er-Rumi i shtynin namazet padashje (?) Ndërsa ata ishin në dhomën e er-Rumit dhe pastaj i falën ato kaza fshehurazi (?)2.

El-Bakli esh-Shirazi tregoi se si eulijatë Sufista marrin një pozicion të quajtur “pozita e braktisjes së namazit” (مقام ترك الصلاة). Ajo arrihet kur njëri prej tyre habitet nga bukuria e përjetësisë dhe tretet në të dhe më pas vritet nga shpata e njëshmërisë pas së cilës ai gëlltitet nga pafundësia(!!!)3.

Unë gjithashtu mendoj se er-Rumi kishte një arsye tjetër për të mos falur namazin; Besimi shirkist i Sufive lidhur me shejhat.

Er-Rumi tha:

“Muridi (pasuesi i shehut) që qëndron pranë Kabes në praninë e shehut nuk i lejohet të falet pa lejen e shehut.”

Nga gjithë konteksti duket se ai po i referohej namazit të obliguar.


1 Shih Takimi i çuditshëm i er-Rumit dhe et-Tabrizit në Konja

2 Shiko “Manakib-ul-Arifin” (2 / 194-196) nga el-Aflaki dhe “Makalat-ut-Tabrizi” (1/238).

3 Mashrab-ul-Aruah, fq. 293

4 Manakib-ul-Arifin (1/365) nga el-Aflaki

Shpërndaje: