Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Divorci gjatë haxhit apo udhëtimit

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)
El-Fetaua el-Kajjimeh lil-Usratil-Muslimeh”, fq. 146
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Burri e bëri divorc gruan e tij pasi ajo hyri në ihram ndërsa ai ishte mahrem i saj. A duhet që gruaja ta kompletojë haxhin apo të kthehet në shtëpi dhe ta konsiderojë veten si e penguar (nuk ka pasur mundësi ta vazhdojë haxhin) nga haxhi?

Përgjigje: Ajo nuk duhet të kthehet. Nëse ai e bënë divorc gruan për herë të parë ose të dytë, ai është ende mahrem i saj. Prandaj ajo mund të zbukurojë veten e saj për të dhe ta joshë atë në mënyrë që ai ta kthej atë për grua. Prandaj ka thënë Allahu -azze ue xhel- në lidhje me gratë e bëra divorc të cilat burrat mund t’i kthejnë: 

“Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin, me përjashtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut; kushdo që i kapërcen kufijtë e Allahut, i ka bërë dëm vetvetes. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të sjellë ndonjë rrethanë tjetër.” Et-Talak, 65:1

Për fat të keq shumë prej burrave sot i nxjerrin gratë nga shtëpia kur i bëjnë divorc ato. Veprimi i tillë është i ndaluar përderisa gruaja nuk kanë rënë në ndonjë vepër të pamoralshme. Në ajetin paraprak, Allahu -te ala- tha:

“Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre…”

Në fund Allahu thotë:

“Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të sjellë ndonjë rrethanë tjetër.”

Prandaj gruaja e bërë divorc që mund të kthehet te burri i saj duhet të qëndrojë në shtëpi me burrin dhe të zbukurohet për të dhe ta tërheqë atë në çdo mënyrë të mundshme që ai ta kthejë atë.

Sa i përket kësaj gruaje të cilën burri e ka bërë divorc dhe ai është mahrem i saj, ai vazhdon të jetë mahrem i saj përderisa është divorci i parë apo i dytë. Nëse është  bërë divorc tre herë, ai pushon i të qenurit mahram i saj. Megjithatë, ajo duhet të përfundojë haxhin me të sepse ky është rast urgjent.

 

Shpërndaje: