Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Burri është më i mirë se gruaja, burrat janë më të mirë se gratë

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)

Burimi: Tefsir el-Kuran el-Adhim (1/641)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

”Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre.En-Nisa, 4:34

Që do të thotë se burri është mbrojtës i gruas. Kjo do të thotë se ai është udhëheqësi i saj, gjykatës dhe edukatorë kur ajo bën shkarje nga rruga e drejtë:

”…meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato…”

Sepse burrat janë më të mirë se gratë dhe burri është më i mirë se gruaja. Prandaj, vetëm burrat ishin profetë. Prandaj, vetëm burrat mund të jenë  pushtetarë. Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

“Asnjë popull nuk mund të ketë sukses në qoftë se lideri i tyre është një grua.”

Transmetuar nga Bukhari nga Abdurr-Rrahman bin Ebi Bekreh nga babai i tij radijAllahu anhu.

Prandaj vetëm burrat mund të jenë gjyqtarë, dhe pozita të tjera.

Shpërndaje: