Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Çfarë është Selefizmi?

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 

Burimi: Kul-lukum Ra’in dhe http://youtu.be/ZZvVHf0pQ4E

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetësi: Çfarë është Selefizmi i vërtetë?

Përgjigje: Selefizmi i vërtetë është ajo që pasonte i dërguari i Allahut ﷺ dhe shokët e tij. Profeti ﷺ ka thënë:

“Jehudët u ndanë në shtatëdhjetë e një grupe. Nasarat u ndanë në shtatëdhjetë e dy grupe. Umeti im do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe. Të gjithë do të hyjnë në zjarr përveç njërit.”

Ata thanë: ”Cili është ai grup, o i dërguari i Allahut?”

Ai tha: ”Ata që pasojnë atë që unë dhe shokët e mi pasojmë sot.”

Transmeton Ibn Maxheh (3992), Tirmidhi (2641) dhe Ebu Daudi (4596). I mirë sipas Albanit në ”Mishkat-ul-Mesebih (171)”.

Allahu (xhela ue ala) ka thënë:

“Sa u përket besimtarëve të parë, prej Muhaxhirëve dhe Ensarëve, Allahu është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim; edhe ata janë të kënaqur me Atë.” 9:100

Profeti ﷺ ka thënë:

“Ai që do të jetojë (gjatë) nga ju do të sheh shumë përçarje. Prandaj, kapuni për Sunnetin tim dhe Sunnetin e pasardhësve të mi të drejtë dhe të udhëzuar. Shtrëngojeni atë me dhëmballë. Qëndroni larg nga çështjet e reja. Çdo çështje e re është një risi e re dhe çdo risi është një devijim.”

S’ka dyshim se Selefizmi i vërtetë është zbatimi i këtyre haditheve madhështore, do të thotë që një musliman të pasojë të dërguarin e Allahut ﷺ, shokët e tij, muhaxhirët dhe ndihmuesit e tyre dhe ata që i pasuan ata.

Shpërndaje: