Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Çfarë të veproj, nëse në namaz harroj shqiptimin e ‘Besmelesë’?

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Nëse falësi i namazit harron ta shqiptoj Bismilahin në namaz, a konsiderohet namazi i tij i pavlefshëm apo obligohet që të bëj suxhud es-sehvi (sexhde të harresës)? Allahu ju shpërbleftë me të mira.”

Përgjigje: ”Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirëplotit. Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi të Dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij.

Më e vërteta prej thënieve të dijetarëve është se: leximi i ‘Besmelesë’ është sunnet dhe nuk është vaxhib (obligim).”

Shpërndaje: