Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Cili është gjykimi për të prishur magjinë me magji?

Burimi: “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”, nr 1465
Kryetar: Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz
Zv.Kryetar: Abdurr-Rrazak Afijfij
Anëtar: Abdullah Ibn Gudejan
Anëtar: Abdullah Ibn Ku`ud
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “Ai i cili ka magji, a i lejohet atij të shkoj tek ndonjë magjistar që t`ia largoi magjinë?”

Përgjigje: ”Kjo nuk është e lejuar. Origjina në këtë çështje është ajo çfarë ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Ebu Daudi me zinxhirin e transmetimit të tij nga Xhabiri radijAllahu anhu i cili ka thënë:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان

”Është pyetur i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem për “En-Nushratu” dhe tha:”Ajo është nga punët e shejtanit.”

Kurimet fetare dhe ato natyrore janë të mjaftueshme.

Profeti salAllahu alejhi ue selem ka ka thënë:

”Allahu nuk ka zbrit sëmundje vetëm se ka zbritur edhe kurimin e saj. E din atë kush e din dhe nuk e din atë ai që nuk e din.”

I Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue ala alihi ue selem ka urdhëruar me u kuruar dhe ka ndaluar që me u kuruar me haram.
Ai salAllahu alejhi ue ala alihi ue selem ka thënë:

تداووا، ولا تداووا بحرام

”Kurohuni dhe mos u kuroni me haram.”

Gjithashtu është transmetuar prej Tij salAllahu alejhi ue selem se ka thënë:

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها

”Allahu nuk e ka bërë shërimin e ummetit Tim në gjërat që Ai i ka bërë harram.”

Suksesi është nga Allahu. Lavdërimi dhe bekimi qoftë mbi të Dërguarin tonë Muhammedin, mbi familjen dhe shokët e Tij.

Shpërndaje: