Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Cili është mëkati më i madh?

Shejkh Abdurr-Rrazak bin Abdul-Muhsin el-Bedr el-Abbad 

www.perlatmuslimane.com

“Kur u pyet i dërguari i Allahut alejhis-salatu ues-selam:

“Cili është mëkati më i madh?”

Çfarë tha ai?!

Ai tha:

“T’i bësh shok Allahut, kurse Ai të ka krijuar ty.”

Allahu i Lartësuar është Ai i Vetmi që të ka krijuar, i Vetmi që të furnizon, i Vetmi që të jep e të merr jetën… E si pas gjithë kësaj, i bëhet dikujt tjetër ndonjë adhurim?! Si t’i nënshtrohesh dikujt tjetër me ndonjë lloj nënshtrimi?! Adhurimi dhe Njësimi (teuhidi) është i veçantë vetëm për Allahun e Madhëruar. Pra, kush dëshiron të përfitoj nga fjala “La ilahe il-la Allah, e ka patjetër që ta kuptoj domethënien e saj. Dhe kuptimi i saj është i qartë. Çfarë kuptimi ka?

“Nuk ka të adhuruar tjetër meritorë përveç Allahut.”

Do të thotë se ne nuk adhurojmë askënd tjetër përveç Allahut, nuk e lusim askënd tjetër përveç Allahut, nuk kërkojmë ndihmën e askujt përveç Allahut, nuk flijojmë kurban për askënd tjetër përveç për Allahun dhe nuk bëjmë asnjë adhurim për askënd përveç se për Allahun e Madhëruar.”

Shpërndaje: