Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dallimi ndërmjet të dërguarve të Allahut

Shejkh Abdurr-Rrazak bin Abdul-Muhsin el-Bedr 

Burimi: Ligjërata: “Mësime nga vdekja e njeriut më të mirë”

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Si mund të themi se, disa të dërguar të Allahut janë më të dalluar se disa të tjerë, kur kemi parasysh fjalën e Allahut (te ala) në ajetin e parafundit të suretul-Bekareh, ku thotë:

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

“Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të Tij.” 1

Përgjigje: Kur jemi tek fjala e Allahut:

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

“Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të Tij.” 2

Kjo ka për qëllim besimin në disa prej tyre dhe përgënjeshtrimi i disa të tjerëve. Pranimi i disa prej tyre dhe mospranimi i të tjerëve. Pra, që të gjithë janë profetë të Allahut, të zgjedhurit e Tij. Të gjithë duhet të besohen si të tillë dhe nuk guxojmë të përgënjeshtrojmë ndonjërin prej tyre. Ndërsa, kur jemi të vlerësimi/ngritja e tyre nga ana e Allahut, atëherë nuk duhet harruar se Allahu na ka treguar po në këtë sure kur thotë:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Nga këta të dërguar, disa syresh i ngritëm mbi të tjerët.” 3

Gjithashtu, në një ajet tjetër thuhet:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

“Ne i kemi ngritur disa profetë mbi të tjerët.” 4

Pra, vetë Allahut tregon për ekzistimin e dallueshmërisë ndërmjet tyre, dhe se ata nuk janë të një kategorie. Ndërsa, Ai i cili i ka dalluar disa nga disa të tjerë është Allahu.

Besimin mbi ta në këtë formë, e ka argumentuar Kurani në disa prej ajeteve të tij. Kurse, moslejimi i dallimit në lidhje me besimin mbi disa të dërguar dhe përgënjeshtrimin mbi disa të tjerë, apo, moslejimi i dallimit në pranim ndaj disa prej tyre dhe mospranimi i disa të tjerëve, është prej bazave të besimit mbi të dërguarit e Allahut (përndryshe, imani i njeriut nuk është i pranueshëm (v.p.)).


1 El-Bekare 2:285

2 El-Bekare 2:285

3 El-Bekare 2:253

4 El-Isra 17:55

Shpërndaje: