Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dallimi midis muxhizes dhe kerametit – Uthejmin

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Si mund të bëjmë dallimin midis muxhizes (mrekullisë), kerametit (ngjarjes së jashtëzakonshme që Allahu u jep eulijave të Tij) dhe magjisë?

Përgjigje: Muxhizja (mrekullia) është për të dërguarit e Allahut, kerameti është për miqtë e ngushtë të Allahut, eulijatë e Mëshiruesit, dhe e treta, magjia është për miqtë e ngushtë të shejtanit (eulijatë e shejtanit).

Në ditët e sotme është e pamundur të ndodh një muxhize (mrekulli) sepse i dërguari i Allahut ﷺ ishte i dërguari i fundit nga profetët dhe kështu nuk mund të ketë më muxhize.

Ndërsa kerameti mund të ndodh, e ato janë të pranishme si para kohës së të dërguarit, ashtu dhe pas tij, e do të ketë prej tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu bën që ky keramet të ndodh në dorën e një miku të ngushtë të Allahut, i cili është i devotshëm. Nëse e njohim këtë person tek i cili ndodhi ky keramet, që është në rrugën e drejtë, i devotshëm, që i zbaton obligimet kundrejt Allahut dhe kundrejt robërve të tjerë të Allahut, atëherë e kuptojmë që ky është keramet që i është dhënë atij. Pra shikohet personi dhe ky është prej eulijave të Allahut.

Ndërsa nëse kjo “muxhize” vjen prej magjistarit (fallxhorit), d.m.th prej dikujt që nuk është në rrugën e drejtë, atëherë e kuptojmë që kjo vjen prej shejtanëve pasi shejtanët në raste të caktuara bashkëpunojnë me persona të caktuar prej bijve të Ademit (me fallxhorët, magjistarët) për qëllimet e tyre.

Shpërndaje: