Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dashuria e sinqertë ndaj të dërguarit

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Si duhet të jetë dashuria e sinqertë ndaj të dërguarit صلى الله عليه و سلم? Si ta di që unë jam duke e pasuar atë në thëniet dhe veprat e mira?

Përgjigje: Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Salatet dhe selamet qofshin mbi Profetin tonë Muhamed, mbi familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij!

Ajo që është pjesë e dëshmisë “Muhammedi është i dërguar i Allahut”, pasi që të besosh në atë që i është shpallur atij dhe ta dëshmosh këtë, ti obligohesh me shumë detyrime ndaj profetit صلى الله عليه و سلم. Ajo më e rëndësishmja është ta duash atë صلى الله عليه و سلم më shumë se çdo gjë tjetër, përveç dashurisë ndaj Allahut سبحانه و تعالى. Në një hadith profeti صلى الله عليه و سلم ka thënë:

لا يجد العبد طعم الإيمن حتى يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرأ لا يحبه إلا لله و أن يكره أن يعد في الكفر بعد إذ أنقده الله منه كما يكره أن يقدف في النار

“Nuk e ka shijuar robi ëmbëlsinë e imanit derisa tek ai të jetë Allahu dhe i dërguari i Tij më të dashur se çdo gjë tjetër; kur do dikë, ta do vetëm për hir të Allahut dhe të urrejë të kthehet në mosbesim pasi që Allahu e ka udhëzuar, ashtu siç urren të hidhet në zjarr.”

Në një hadith tjetër transmetohet se Umer bin Hatabi رضي الله عنه i tha Profetit صلى الله عليه و سلم:

لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي ـ قال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ـ فقال عمر: و الله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى نفسي ـ قال : الآن يا عمر ـ

“Me të vërtetë, ti o i dërguar i Allahut je më i dashur tek unë se çdo kush tjetër përveç vetes sime.” Ai tha: “Jo o Umer (nuk ke arritur imanin e plotë) derisa të jem më i dashur tek ti edhe më shumë sesa vetja jote.” Në këtë rast Umeri tha: “Pasha Allahun, ti o i dërguar i Allahut tani tek unë je më i dashur se çdo kush tjetër, madje edhe më shumë sesa vetja ime.” Ai صلى الله عليه و سلم i tha: “Tani po, o Umer (e ke arritur atë që duhet).”

Pra, dashuria ndaj të dërguarit صلى الله عليه و سلم është obligim, kjo gjë është prej të drejtave të tij صلى الله عليه و سلم. Gjithashtu kjo (dashuria ndaj tij) është pjesë e pandashme e dëshmisë se ai është i dërguar i Allahut. Kjo dashuri për të cilën po flasim kushtëzon pasimin e tij صلى الله عليه و سلم dhe dhënien përparësi të fjalës së tij ndaj fjalës së çdokujt tjetër, kushdo qoftë ai.

Kurse ai i cili pretendon se e do të dërguarin صلى الله عليه و سلم ndërsa nuk e pason atë, ose shpik bidate duke menduar se kështu e do të dërguarin, kjo gjë është gënjeshtër që bie ndesh me dashurinë që duhet pasur ndaj të dërguarit صلى الله عليه و سلم, veprim ky sikur i atyre që pretendojnë se e duan atë dhe i praktikojnë mevludet, të cilat njëherësh janë bidate. Pra, bërja mevlud për nderë të ditëlindjes së të dërguarit صلى الله عليه و سلم është bidat për të cilën Allahu nuk ka zbritur asnjë argument. Thotë Profeti صلى الله عليه و سلم:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة

“Ju këshilloj që të kapeni pas Sunnetit tim dhe sunnetit të prijësve të drejt udhëzuar, duke u kapur pas tij fort me dhëmballë. Ruhuni prej shpikjeve në fe, sepse çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është humbje.”

Gjithashtu thotë i dërguari صلى الله عليه و سلم:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

“Kush punon ndonjë punë që nuk është prej fesë sonë, ajo është e refuzuar.”

Pra është e refuzuar dhe nuk ia pranon atij Allahu سبحانه و تعالى atë vepër.

Përveç dhënies përparësi të dashurisë ndaj Allahut dhe të fjalëve të Tij سبحانه و تعالى, prej pjesëve të pandashme të dashurisë së sinqertë ndaj profetit صلى الله عليه و سلم është të pasuarit e tij dhe dhënia përparësi e fjalës së tij ndaj fjalës së çdokujt tjetër, kushdo qoftë ai. Ky është argumenti më i sinqertë që tregon dashurinë ndaj tij صلى الله عليه و سلم.

Prej pjesëve të pandashme të kësaj dashurie është të pasuarit e tij dhe mos kundërshtimi ndaj tij. Thotë një poet:

“Nëse dashuria jote ndaj të dashurit është e sinqertë, do t’i bindeshe atij;

Me të vërtetë është i dashur ai i cili i bindet të dashurit të tij.”
Është obligim që njeriu të ketë kujdes urdhrat dhe ndalesat e të dërguarit صلى الله عليه و سلم .

Njerëzit që më së shumti e kanë dashur atë صلى الله عليه و سلم janë shokët e tij të ndershëm. Për këtë shkak kanë luftuar së bashku me të dhe po ashtu pas vdekjes së tij. Kanë flijuar gjakun e pasurinë e tyre në ndihmë të dërguarit të Allahut صلى الله عليه و سلم. Thotë Allahu në Kuran:

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Prandaj, ata që e besojnë, përkrahin e ndihmojnë dhe ndjekin dritën që është zbritur me të, pikërisht ata janë të shpëtuarit.” 1

“…ata që e besojnë, përkrahin…”– e admirojnë atë; “…e ndihmojnë…”– e ndihmojnë fenë e tij; “…dhe ndjekin dritën që është zbritur me të…”– ai i cili pretendon se e do të dërguarin, porse nuk e ndjek dritën që është zbritur me të, ai është gënjeshtar në dashurinë që e shpreh ndaj tij صلى الله عليه و سلم.


1 Al-A’raf 7:157

Shpërndaje: