Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Detyra e babait ndaj fëmijut

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: I’anat-ul-Mustafid bi Sherh Kitab-it Teuhidit, fq. 596

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

2 -Ubadeh bin es-Samit i tha të birit:

”Biri im! Ti nuk do të ndiesh ëmbëlsinë e besimit derisa ta dish se ajo që të ka goditur nuk ka mundur që të mos godas dhe ajo që nuk të ka goditur nuk ka mundur të godas. E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem) duke thënë:

”Gjëja e parë që Allahu krijoi ishte pena. Allahu i tha: ”Shkruaj!” Pena tha: “O Zot, çfarë të shkruaj?” Ai tha: ”Shkruaj përcaktimin e gjithçkaje deri në ditën e gjykimit! 

Biri im! E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: “Kush vdes duke besuar diçka tjetër ndryshe nga kjo, nuk më përket mua.”1

Djali i tij quhej Uelid bin Ubadeh bin es-Samit. Kur Ubadeh ishte në shtratin e vdekjes, i kërkoi atij që ta këshillonte, ku ai urdhëroi që ta ngrinin ulur, dhe tha:

“Biri im!”

Ai e tha këtë nga dhembshuria dhe përkujdesja. Në mënyrë të ngjashme tha Llukmani:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ

“O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të këqijat.”2

Babai i urdhëron fëmijët e tij të kenë frikë Allahun (Azze ue Xhel) dhe t’i përmbahen fesë dhe besimit. Kjo është detyrë e etërve ndaj fëmijëve. Ata duhet t’i urdhërojnë që të kenë frikë Allahun, të përmirësojnë akiden dhe t’i përmbahen fesë dhe karaktereve të mira.


1 Ebu Davudi (4700). Autentik sipas Albanit ”Dhilal-ul-Xhenah” (111).

2 31:17

Shpërndaje: