“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Dhe parapërgatituni për udhëtim, e vërtetë përgatitja më e mirë është devotshmëria

Imam Muhammed bin Ali esh-Shaukani (v. 1250)

Fet’h-ul-Kadir (1/308)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu -azze ue xhel- ka thënë:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“Dhe parapërgatituni për udhëtim, e vërtetë përgatitja më e mirë është devotshmëria.”1

Këtu është një urdhër për të marrë furnizim. Disa arab e kishin zakon të thoshin:

”Si të bëjmë haxhin në shtëpinë e Zotit tonë kur Ai nuk na ushqen?”

Rrjedhimisht, ata bënë haxhin pa furnizim dhe thanë se mbështeteshin tek Allahu (subhaneh).

Një shpjegim tjetër është se ju të sillni veprime të mira për jetën e ardhshme:

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“… e vërtetë përgatitja më e mirë është devotshmëria.”

Shpjegimi i parë është më mbizotërues dhe konsistent me arsyet prapa shpalljes së ajetit.

Ibn Abbasi -radijAllahu anhuma- tha:

”Jemenasit e bënin haxhin pa furnizim dhe thoshin: ”Na mbështetemi (në Allahun).” Kur ata mbërrinin, fillonin të lypin nga njerëzit. Pastaj Allahu e shpalli:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“Dhe parapërgatituni për udhëtim, e vërtetë përgatitja më e mirë është devotshmëria.”2


1 2:197

2 Abd bin Humejd, el-Bukhari, Ebu Daudi, en-Nesai dhe të tjerët.

Shpërndaje: