“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Disa nga marrëzitë e Rafidave

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Minhaxhus-Sunnetin-Nebeuijjeh (1/49-50)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Prej budallallëqeve të tyre, janë se ata imagjinojnë njerëzit që ata i urryen si objekte të pajetë ose kafshë. Pastaj ata i ekspozojnë këto gjëra të pajetë dhe kafshët me veprime me të cilat ata besojnë se i dëmtojnë personat e urryer! Shembull i kësaj është se ata marrin një dele dhe e quajnë atë “Aisheh”! Pastaj ata ia shkulin leshin e saj dhe me këtë mendojnë se po e ndëshkojnë Aishen (Allahu qoftë i kënaqur me të!)!

Një shembull tjetër është se ata e mbushin një batanije të samarit me dhjamë. Pastaj e prenë atë batanije, dhe kështu dhjami del prej saj, e të cilin ata e pinë. Ata thonë se kjo është sikurse ta presin Umerin dhe ta pinë gjakun e tij!

Një shembull i tjetër është se si disa prej tyre i emërojnë gomarët e tyre me emra si: “Ebu Bekr” dhe “Umer”! Pastaj ata i ndëshkojnë gomarët dhe besojnë se në fakt ata po i ndëshkojnë Ebu Bekrin dhe Umerin!

Ndonjëherë ata shkruajnë emrat e tyre (Ebu Bekr dhe Umer) në thembra dhe ka ndodhur që disa pushtetarë i kanë rrahur ata në këmbët e tyre dhe kanë thënë: “Unë vetëm e kam rrahur Ebu Bekrin dhe Umerin, dhe unë do të vazhdojë t’i rrahë ata derisa ata zhduken.”

Ka të tjerë që i emërtojnë qenët e tyre me “Ebu Bekr” dhe “Umer” pastaj i mallkojnë ata. Mirëpo nëse dikush e quan qenin e dikujt tjetër me “këta emra, ai zemërohet dhe thotë: “A po e emërton qenin tim me emrin e njërit prej banorëve të Xhehenemit?!”

Disa e nderojnë kafirin mexhus Ebu Luëlue i cili ishte rob i Mugire bin Shu’bes që vrau Umerin radijallahu anhu. Ata e nderojnë atë, edhe pse ka konsensus se ai ishte jobesimtarë, vetëm e vetëm sepse ai e ka vrarë Umerin radijallahu anhu!

Prej budallallëqeve të tjera të tyre është se, posa tu thuhet nga dikush që filan varri është i ndonjërit prej pjesëtarëve të familjes së Profetit salallahu alejhi ue selem (që ata pretendojnë se e duan) ata menjëherë mashtrohen pas kësaj, dhe kështu ia ndërtojnë varrin siç ata e kanë zakon. E që në realitet, varri madje mund t’i përket edhe ndonjë personi kafir ose tërësisht ndonjë personi tjetër!

Torturimi dhe dënimi i kafshëve në këtë mënyrë rrjedh vetëm nga njerëzit më budallenj dhe më injorant që mund të jenë! Nëse ne do të kishim dashur të ndëshkojmë Faraonin, Ebu Lehebin dhe Ebu Xhehlin dhe të tjerët për mosbesimin e të cilëve ka konsensus të padiskutueshëm, kjo do të kishte qenë injoranca më e madhe, ngase kjo është diçka fare e pavlerë.

Shpërndaje: