Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Disa nga tiparet dalluese të Shejkh el-Uasabit

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (v. 1422)

Burimi: Parathënia e librit ”el-Kaul el-Mufid fi Adilat-it-Tauhid”, fq. 14-15

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Alameh Muhammed bin Abdil-Vehab el-Uasabi dallohet me disa tipare:

1 – Ai ka një dashuri shumë të fortë për Sunnetin.

2 – Ai kujdeset për akiden.

3 – Ai ka një kuptim të shëndoshë kur ai arrinë konkluzione.

4 – Ai ka një urrejtje shumë të fortë ndaj sektariazmit të neveritshëm që i ka përçarë myslimanët.

5 – Kur ti arrijë e vërteta ai përqëndrohet në të dhe nuk brengoset fare se kush mendon ndryshe. Kështu duhet të jenë dijetarët.

6 – Ai ka një dashuri shumë të fortë për Ehl-us-Sunnetin dhe urrejtje ndaj bidaçive.

7 – Ai posedon përulësi, mirësi, butësi dhe kujdes. Atij i është dhënë kjo dhuratë në mënyrë që edhe studentët edhe njerëzit e thjeshtë e duan atë.

E lus Allahun e Plotfuqishëm që të na lejoi ne dhe atë që ti sjellim Islamit dhe myslimanëve. Ai sigurisht që është i aftë për çdo gjë.

Nga Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i (Allahu e mëshiroftë!) viti 1406

Shpërndaje: