Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Duaja në lidhje me marrëdhëniet intime

“Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”

Burimi: El-Fataua el-Kajjimeh lil-Usratil-Muslimeh, fq. 13. Përmbledhur nga: Sa’d Abdul-Gaffar Ali
Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: A duhet që edhe gruaja ta lexojë duan:

بِسْمِ الله، الَّلهُمَّ جَنِّبْناَ الشَّيْطاَنَ، وَ جَنِّبِ الشَّيْطاَنَ ماَ رَزَقْتَناَ

“Me emrin e Allahut. O Allahu im, largoje shejtanin prej nesh dhe prej atij që do të na furnizosh me të.” 

Kur bën marrëdhënie intime me burrin e saj?

Përgjigje: Kjo lutje është ligjësuar për burrin kur ai dëshiron të ketë marrëdhënie me gruan e tij. Ibn Abbasi (radijAllahu anhu) ka transmetuar se profeti ﷺ ka thënë:

أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ 

“Kur burri i afrohet gruas së tij dhe thotë: ‘Me emrin e Allahut. O Allahu im, largoje shejtanin prej nesh dhe prej atij që do të na furnizosh me të.’ Nëse u jepet fëmijë, shejtani kurrë nuk do të mund ta dëmtojë atë.”

Transmeton Bukhari, Muslimi dhe autorët e librave të katër Sunneneve dhe të tjerët.

Megjithatë, lejohet që edhe gruaja ta bëjë këtë dua. Ngase në parim, asgjë nuk është specifike për burrin.

Shpërndaje: