Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dy llojet e Sundimit të Allahut

Shejkh Abdurr-Rrazak bin Abdul-Muhsin el-Abbad 

Burimi: Et-Tuhfetus-Senijjeh, fq. 30

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Sundimi i Allahut mbi krijimin ndahet në dy lloje:

1 – I përgjithshëm.

2 – Specifik.

Sundimi i përgjithshëm- do të thotë se Allahu është Zoti i gjithë krijimit, Ai i furnizon krijesat me mjete jetese, dhunti, shëndet dhe faktorë të tjerë të përgjithshëm, që kanë të bëjnë me myslimanin, jomyslimanin, të devotshmin dhe mëkatarin.

Sundimi i veçantë- nënkupton se Allahu është Ai që i furnizon robërit me besim, udhëzim, bindje dhe adhurim. Ky lloj është i veçantë vetëm për besimtarin.

Shpërndaje: