Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

E falënderojmë shumë Mbretin Selman

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali 

Burimi: http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=298

Data e fetvas: 08/06-1436 ose 28/03-2015

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Hamdi dhe lavdërimi i takon Allahut. Selamet dhe salvatet kofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata që veprojnë në përputhje me të.

Si unë dhe të gjithë myslimanët e tjerë të sinqertë e falënderojmë shërbëtorin dhe mbretin e dy xhamive të shenjta mbretin Selman bin Abdil-Aziz Al Su’ud (Allahu e ruajttë) dhe e korigjoftë atë – aq shumë për shkak se ka drejtuar sulme islame dhe serioze kundër Rafidave1 të cilët ushqejnë urrejtje kundër Islamit dhe myslimanëve dhe të cilët luftojnë Islamin dhe myslimanët më keq se sa që jehudët dhe të krishterët. Kjo është një luftë që ata kanë trashëguar nga paraardhësit e tyre që ishin armiqtë e sahabëve fisnik dhe pasardhësve të tyre të drejtë.

Veprimi juaj, o shërbëtori i dy xhamive të shenjta, është një ndihmë për Islamin që as myslimanët e as historia nuk do ta harroj. Unë i lutem Allahut që t’u mbështes ju kundër armiqve tuaj dhe t’i mbyt ata dhe ti likuidojë ata. Zoti im e ndëgjon lutjen pa dyshim.

Po kështu, unë e lus Allahun Te ala që ti udhëzojë pushtetarët myslimanë të përfshirë në këtë luftë fisnike në mënyrë që ata të kapen për akiden islame, sheriatin dhe kushtetutën e e tij dhe të gjykojnë dhe të edukojnë e qytetarëve të tyre me këto baza madhështore.

Shkruar nga Rabi bin Hadi Umejr el-Medkhali

____________________

Këtu është për qëllim lufta kundër Rafidave në Jemen

Shpërndaje: