“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Ebu Is´hak El-Huvejni duhet të trajtohet sikurse Pasuesit e Bidateve

Shejkh Muhamed bin Umar Bazmul (Allahu e ruajttë!)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Cili është mendimi juaj në lidhje me muhadithin Ebu Is´hak El-Huvejnin dhe librin e tij ”Tajsri Ulum-il-Hadith”?”

Përgjigje; ”Është e njohur se ai ka dituri në hadith. Ai kupton dhe ka njohuri rreth takhrixhid në hadith. Mirëpo na janë transmetuar shumë gjëra prej tij të cilat e kundërshtojnë Akiden e Ehli-Sunnetit dhe Xhematit.

Për këtë shkak ai duhet të trajtohet si Pasues i Bidatit. Ka mjaft njerëz të ditur nga Ehli-Sunneti të cilët janë të ditur në takhrixh. Vërtet skemi nevojë për të.

Është nga menhexhi i Selefit që një student të shmanget nga të shtuarit e Pasuesve të Bidatit, ti´u japë atyre vëmendje, ti forcojë ata, dhe të referoj tek librat e tyre dhe të përfitojnë prej tyre. Kjo mund të ndodhë.

Ato çfarë kanë shkruar Ehlu-Sunneti në lidhje me takhrixhin dhe mustalah janëaq të shumta, sa që nuk është e nevojshme të referohet tek librat e Ebu Is´hakut.”

Shpërndaje: