Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Edhe unë edhe unë

Shejkh Sulejman er-Ruhejli

Burimi: https://youtu.be/o5DgnV5BP3g

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje:

Aisheh ka thënë: “Se kur i dërguari i Allahut e dëgjonte muezinin duke shqiptuar dëshmitë, ai thoshte: “Edhe unë, edhe unë.”

Transmeton Ebu Davudi, Ibn Hibani në Sahihun e tij, Ebul-Hakim i cili tha se hadithi është sahi.

Përgjigje: Po ky hadithi i cili është sahih, për të cilin ka thënë Shejkh Albani është sahih nga Aishah se ajo ka thënë:

“Kur i dërguari i Allahut e dëgjonte muezinin duke shqiptuar dëshmitë, ai thoshte: “Edhe unë, edhe unë.”

Është transmetuar ngjashëm edhe nga Muavije (radijAllahu anhu):

“Edhe unë, edhe unë.”

Mirë, a thuhej kjo vetëm në fund të shahadedit, do të thotë i përgjigjet fundit të ezanit, a thoshte i dërguari ndonjëherë kur e dëgjonte muezinin duke thënë këtë:

“Edhe unë, edhe unë.”

Kur muezini thoshte:

Allahu Ekber, Allahu Ekber edhe profeti thoshte: “Allahu Ekber.”

Kur muezini thoshte: Eshhedu en la Ilahe Il-la Allah.

Ai thoshte: “Ue enne, (edhe unë).” 

Kur muezini thoshte: Ue eshhedu ene Muhammed resulullah.

Ai thoshte: “Ue enne, (edhe unë).” 

Kur muezini thoshte: Haj alel salah (ejani në namaz).

Ai thoshte: Ue la haule ue la kuete ila bilah dhe deri në fund.

Një Sunnet i harruar: Kur muezini thotë dy dëshmitë e besimit, dëgjuesi thotë: “Edhe unë, edhe unë.”

Ose se i dërguari i Allahut kur e dëgjonte muezinin duke shqiptuar dëshmitë thoshte: “Ue enne, ue enne (edhe unë, edhe unë).”  Herë thoshte këtë e herë atë. Kjo është e mundshme, Kjo është e mundshme.

Dhe është nga Sunneti që të thuhet ndonjëherë: “Ue enne, ue enne (edhe unë, edhe unë).”

Dhe Allahu e di më së miri, se duhet thënë ndonjëherë kur muezini shqipton dëshmitë: “Ue enne, ue enne (edhe unë, edhe unë).”  Kjo është nga Sunneti i të dërguarit  dhe Muavijeh (radijAllahu anhu) e praktikonte ketë ndërsa ishte në minber.

Kur muezini shqiptonte dëshmitë, ai thoshte: “Ue enne, ue enne (edhe unë, edhe unë).”

Ti përgjigjesh muezinit në këtë mënyre është Sunnet.

Shpërndaje: