Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Engjëjt që sjellin Xhehenemin në afërsi të Xhenetit

Imam Muhammed bin Ahmed el-Kurtubi 

Burimi: El-Munteka minet-Tedhkirah, fq.259-260

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Abdullah bin Mesudi ka treguar se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها

“Do të sillet Xhehenemi Ditën e Kiametit duke u tërhequr zvarrë me shtatëdhjetë mijë kapistra (litarë), çdo kapistër tërhiqet nga shtatëdhjetë melekë.” 1

Në pjesën “do të sillet Xhehenemi” nënkuptohet se Xhehenemi do të sillet nga vendi në të cilin Allahu e ka krijuar atë deri tek vendi i tubimit dhe se nuk do të mbetet rrugë tjetër për në Xhenet përveç Urës së Siratit.

Termi “Kapistra” që është përmendur në hadith, ka për kuptim litarin me të cilin lidhet dhe shtrëngohet diçka. Me këto kapistra me të cilat mbahet Xhehenemi, pengohet dalja e të dënuarve nga aty dhe e vetmja gjë që del nga aty janë qafat e njerëzve, e prej tyre nxirren vetëm ato që dëshiron Allahu të nxirren.

Ndërsa, kur është fjala për melaiket,- bartësit e Xhehenemit- cilësitë e tyre janë siç i ka përshkruar Allahu (Te’ala) në Kuranin Famëlartë:

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

“Atë e mbikëqyrin engjëj të fuqishëm e të ashpër…” 2

Ibn Abasi (radijAllahu anhuma) ka thënë: “Distanca e supeve të një engjëlli është sa të ecësh një vit (pandërprerë). Dhe forca e njërit prej tyre është aq sa nëse engjëlli godet me kamxhik, bien shtatëdhjetë mijë njerëz deri në fund të Xhehenemit.” Xhami’ul-Bejan 16/109

Kur Allahu (Te’ala) thotë:

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

“Atij i rrinë roje nëntëmbëdhjetë (engjëj).” 3

Me këtë nënkuptohet se atë e udhëheqin nëntëmbëdhjetë engjëj.

Lidhur me numrin e tyre në përgjithësi, na mjaftojnë fjalët e Allahut (Te’ala) kur thotë:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

“Askush tjetër përveç Tij nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd.” 4


1 Muslimi 2842

2 Et-Tahrim 66:6

3 El-Muddethir 74:30

4 El-Muddethir 74:31

Shpërndaje: