“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Falja dhe varrosja e namazit të xhenazes që beson se bën të theret kurban për xhindët

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

Burimi: Mexhmu’ Fetaua Ibn Baz 8/149
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “A është e lejueshme për të bërë dua ose për t’ia fal namazin e xhenazes personit i cili ka vdekur me besimin se lejohet prerja e kurbanit për Exhinët (duke pasur parasysh se këtë edhe e ka vepruar)?”

Përgjigje: “Nuk është e lejuar ta falësh namazin e xhenazes së tij, ta pastrosh trupin e tij apo ta mbështjellësh atë me qefin, sepse ai nuk konsiderohet mysliman dhe ai nuk duhet të varroset në varrezat e myslimanëve me myslimanët e tjerë. Personi i tillë është idhujtar (mushrik). E njëjta gjë vlen edhe për atë që iu lutet Xhinëve, evlijave ose të vdekurve. Allahu na ruajttë!”

Shpërndaje: