“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Falja e namazeve të obliguara dhe vullnetare me të njëjtin abdes?

Shejkh Said bin Hixhi 

Burimi: ed-Durar us-Sannijeh fi Axhuibah en-Nexhdijjeh Vol4. fq. 158

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”A i lejohet personit i cili merr abdes për të falur një namaz vullnetarë që të falë namaz të detyrueshëm me të njëjtin abdes?”

Përgjigje: ”Ai mund të falë atë që dëshiron me këtë abdes, namaze të detyrueshme apo vullnetare.”

Shpërndaje: