Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Falja e namazeve farz dhe nafile me të njëjtin abdes

Shejkh Said bin Hixhi 

Burimi: ed-Durar us-Sannijeh fi Axhuibah en-Nexhdijjeh Vol4. fq. 158

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: A i lejohet personit i cili merr abdes për të falur një namaz nafile që të falë namaz të farz me të njëjtin abdes?

Përgjigje: Atij i lejohet të falë atë që dëshiron me këtë abdes, namaze farz apo nafile. 

Shpërndaje: