Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Falja e namazeve nafile me xhemat

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Mukhtesarul-Fetauel-Misrijjeh (1/188)
Shkurtoi: Imam Badrudin Muhamed bin ‘Ali el-Hanbeli el-Ba’li 
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

”Është e rekomanduar për të falur namaz nafile me xhemat nëse kjo të ndodh ndonjëherë dhe të mos bëhet zakon. E njëjta gjë vlen edhe në qoftë se ka dobi në veprimin e tillë sikurse të falesh me dikë që nuk dinë të falet apo me dikë që është i njohur për dembellëk në lidhje me faljen e namazit. Në këtë rast është më mirë për t’u falur me xhemat përderisa veprimi i tillë të mos bëhet zakon.

Mirëpo duhet pasur parasysh se është më mirë për t’i falur namazet nafile në shtëpi në qoftë se nuk ka ndonjë përfitim më të madh nëse i falë ato në xhami.

Shpërndaje: