“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Falja e namazeve vullnetare me xhemat

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Mukhtesarul-Fetauel-Misrijjeh (1/188)
Shkurtoi: Imam Badrudin Muhamed bin ‘Ali el-Hanbeli el-Ba’li 
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

”Është e rekomanduar për të falur namaz vullnetar me xhemat nëse kjo të ndodh ndonjëherë dhe të mos bëhet zakon. E njëjta gjë vlen edhe në qoftë se ka dobi në veprimin e tillë, sikurse të falesh me dikë që nuk dinë të falet apo me dikë që është i njohur për dembellëk ndaj faljes së namazit. Në këtë rast është më mirë për tu falur me xhemat përderisa që veprimi i tillë të mos bëhet zakon.

Mirëpo, duhet pasur parasysh se, është më mirë për t’i falur namazet vullnetare në shtëpi në qoftë se nuk ka ndonjë përfitim më të madh nëse i falë ato në xhami.”

Shpërndaje: