“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Falja e sabahut menjëherë në Muzdelifeh

Imam Muhammed el-Amin esh-Shenkiti (v. 1393)
Burimi: Adhua-ul-Bejan (3/301-302)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Dije se duhet falur sabahun në ditën Nahr (ditën e kurbanit) në Muzdelife sapo të ketë hyrë koha. Kjo ishte praktika e profetit ﷺ. Përveç kësaj, gjithashtu duhet ta dini se hadithi tek Bukhari dhe Muslimi ku Abdullah ibn Mesudi (radijAllahu anhu) ka thënë:

“Unë gjithmonë pashë se i dërguari i Allahut ﷺ falte çdo namaz në kohë përveç në dy raste; bashkimin e akshamit dhe jacisë dhe sabahun që atë ditë e fali më herët.”

nuk ka për qëllim se ai e fali sabahun para agimit, për shkak se kjo është e ndaluar sipas konsensusit. Ajo që nënkuptohet është se profeti ﷺ e fali sabahun më herët se zakonisht, pasi kishte filluar agimi.

Shpërndaje: